Implementatie van duurzame en inclusieve oplossingen voor doelgroepenvervoer en extramuraal zorgvervoer binnen de gemeente.

Processen, bemensing, juridische structuur. Altijd in partnership en op non-profit basis.

Een initiatief van Stichting Groen Op weg

Inzetten van bestaande kennis en ervaring.
Daar ligt onze kracht.

Delen en samenwerken. Wij zijn een non-profit.

Verbinden van mensen, organisaties, zorginstellingen, vervoersbedrijven en scholen.


Concreet

Wij helpen bij het ontwikkelen van:

Infrastructuur distributie stroom

Infrastructuur opwekking stroom

Regie-platformen

Samenwerkingen (vervoersbedrijven)

Implementatie entiteiten (bijv. stichtingen)

Vrijwilligers

Trainingen

Turn key of deelprocessen. Altijd op non-profit basis.

En we werken aan functionele oplossingen. Geen ‘open ends’.


Wie?

Het team en de samenwerkingspartners hebben een brede ervaring in het bedrijfsleven, in het zorgvervoer en binnen de overheid. Helmer de Vries geeft richting aan het GOw Tandem team.

Hij is er op gebrand dat circulariteit rap in de zorg en het doelgroepenvervoer wordt geïmplementeerd en dat tegelijkertijd de kosten omlaag gaan om meer kwetsbare mensen toegang te geven tot vervoer.

Stichting GOw en GOw Tandem doen dit met de hoogste normen van maatschappelijk, non-profit, ethisch ondernemerschap.

Contact

helmer@stichtinggow.nl

Of bellen/appen op 06 41 86 33 23